Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden Escape The System

Artikel 1 – Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Escape The System website en alle overeenkomsten die je met EscapeThe System aangaat door het bestellen van een van onze producten.
1.2.    Door het plaatsen van een bestelling bij Escape The System stem je in met deze voorwaarden.
1.3.    Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Escape The System worden aangepast. We adviseren u daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 2 – Aanbiedingen


2.1    Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.2    Als het product niet voorradig of beschikbaar is, behoudt Escape The System zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.3    Alle afbeeldingen, foto’s, informatie, gegevens etc. op de website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven. Escape The System tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid. Zij blijven echter indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 – Overeenkomst


3.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je de order bevestigt en daarmee de algemene voorwaarden aanvaardt.
3.2    Als je een order plaatst, ontvangt u van Escape The System een bevestiging via email naar het door u opgegeven e-mailadres.
3.3    Het wijzigen van een overeenkomst is uitsluitend mogelijk als dit uitdrukkelijk is geaccepteerd door Escape The System.

Artikel 4 – Prijzen


4.1    De op de website vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten 6,95 via Post NL en gratis verzending vanaf 75,00. Op de lessen Groene mode en design geldt een 9% BTW tarief.
4.2    Kennelijke vergissingen of (typ)fouten in het aanbod binden ons niet.
4.3    Speciale aanbiedingen van Escape The System gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 

Artikel 5 – Betaling


5.1    Je kunt op verschillende manieren veilig betalen bij Escape The System: IDEAL en Overboeking. Wij werken voor IDEAL met de online betaaldienst "Mollie". Je merkt hier als klant weinig van behalve dat er op het bankafschrift "Mollie" of "Stg Mollie Payments" bij je betaling wordt vermeld. Als je meer wil weten of betalen met Mollie klik dan op deze link. Als je liever niet online betaalt, kunt je het openstaande bedrag onder vermelding van het factuurnummer overmaken op onze rekening.
5.2    De bestelling wordt verzonden zodra je betaling door Escape The System is ontvangen (behalve op zondag en wanneer je een item uit de collectie besteld wat nog gemaakt moet worden).
5.3    Je bestelling wordt maximaal 4 dagen gereserveerd. Heeft Escape The System je betaling na 4 dagen nog niet ontvangen, dan ontvang je van ons een herinnering per email. Als je binnen 2 dagen niet reageert, gaat het artikel weer terug in de verkoop.

Artikel 6 – Levering


6.1.    De bestelling wordt bij je thuis afgeleverd, mits je op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander adres dient te worden afgeleverd.
6.2.    Als je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor eigen rekening.
6.3.    Escape The System streeft ernaar je bestelling zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen te verwerken en te verzenden. De wettelijke kaders voor koop op afstand is levering binnen 30 dagen. Wanneer je een kledingstuk laat maken is de levertijd tussen de 14- en 30 dagen. 
6.4.    Nadat je bestelling door Escape The System is afgeleverd bij een postorderbedrijf (PostNL), sturen wij een email ter bevestiging van verzending. Als je bestelling niet door de brievenbus past, vind je in deze mail een link waarin je via Track and Trace de bestelling kan volgen. Je kunt er dan vanuit gaan dat het pakket binnen 2 dagen in huis is, afhankelijk van de snelheid van het postorderbedrijf.
6.5.    Als je bestelling niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, bijvoorbeeld doordat het bestelde niet op voorraad is, ontvangt je daarover bericht. Je hebt dan het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving geretourneerd.

Artikel 7 – Risico tijdens transport


7.1    Escape The System is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging gedurende het transport van de producten. Tegen eventuele meerprijs kun je dit risico verzekeren.

Artikel 8 – Ruilen en herroepingrecht


8.1    Je kunt de producten van Escape The System niet retourneren. 
8.2    Stoffen worden op maat afgeknipt en kunnen daarom niet retour worden gezonden. 

8.3    Kleding en alle andere artikelen wordt op bestelling en in opdracht gemaakt, stoffen worden speciaal daarvoor besteld en geknipt, denk daarom van te voren goed over je aankoop na. 
8.4    Het recht van retour verzenden is niet van toepassing omdat:

  • Het een product betreft uit de collectie "stoffen" en daarvoor op maat zijn afgeknipt;
  • Het product speciaal op jouw verzoek is gemaakt.

Artikel 9 – Garanties


9.1    Escape The System garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en de normale eisen van bruikbaarheid en levensduur.
9.2    Wij adviseren je de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Als de geleverde artikelen niet conform de overeenkomst zijn, dien je de eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te melden bij Escape The System via info@escapethesystem.nl.
9.3    Als er sprake is van gebreken of verkeerd geleverde artikelen zal Escape The System binnen 14 dagen na terugontvangst van de producten zorg dragen dat het betaalde bedrag wordt geretourneerd.
9.4    De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik dat in strijd is met de aanwijzingen van Escape The Systemen/of de gebruiksaanwijzingen, of wanneer je of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product, of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. De wettelijke regelingen voor garantie blijven altijd van kracht.

Artikel 10 – Gegevens & privacy


10.1    Je dient er zorg voor te dragen dat je gegevens die je invoert op www.escapethesystem.nl volledig, juist en actueel zijn.
10.2    Escape The System garandeert dat al je gegevens met grote zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.
10.3    Escape The System zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten, na te kunnen komen en/of je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan, als je daar toestemming voor hebt gegeven, je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn.
10.4    Je kunt altijd je eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten


11.1    De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Escape The System, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Escape The System niet gelieerd is.
11.2    Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van Escape The System te gebruiken voor andere websites of andere publicaties zonder schriftelijke toestemming van Escape The System.
11.3    Je mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
11.4    Je mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 12 – Overmacht


12.1    In geval van overmacht is Escape The System niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover Escape The System als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correctie nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 13 – Verwijzingen


13.1    De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Escape The System heeft geen zeggenschap over deze websites en derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Artikel 14 – Diversen


14.1.    Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane overeenkomsten.
14.2.    Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@escapethesystem.nl. Wij zullen dan snel reageren op je klacht, maar uiterlijk binnen 30 dagen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter


15.1    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2    Mochten we er in onderling overleg niet uitkomen, hebben partijen het recht om een geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter.
15.3    De Nederlandse tekst van deze Algemene Vooraarden prevaleert boven de vertaling daarvan.